Showing all 10 results

DOSATRON doseringspumpar kan användas för många olika applikationer vid bearbetning av metall. Bland annat för dosering av:

  • Skärvätskor och vattenlösliga oljor
  • Kylning och smörjmedel
  • Avfettning
  • Antikorrosion behandling
  • Vattenbehandling