Showing all 6 results

DOSATRON – Vand & Miljø

DOSATRON doseringspumper kan anvendes til pH-regulering, tilsætning af additiver, dosering af polyamin, dekontaminering, flokkuleringsmidler, kloring og legionella kontrol.

Spildevandsbehandling

Til spildevandsbehandling anvendes DOSATRON ofte til dosering af polymerer. Ved dosering af polymerer som bliver ekstra viskose når de mixes med vand, er der udviklet specielle polymer modeller så som D25WL2IEVVFPO/PPO.

Kontakt vores kundeservice for yderligere information.